Zarządca nieruchomości

Idealny zarządca nieruchomościami

Zarządca nieruchomości musi utrzymywać nieruchomość w stanie bezpiecznym i nadającym się do zamieszkania. Jest odpowiedzialny za fizyczne zarządzanie nieruchomością, w tym za regularną konserwację i naprawy awaryjne.

Utrzymanie własności obejmuje wykonywanie konserwacji profilaktycznej w celu zapewnienia funkcjonalności nieruchomości w doskonałym stanie. Przykładowo, zarządcy są odpowiedzialni za zmuszanie kogoś do eksterminacji w razie rażących sytuacji. Sprawdzają nieszczelności, stan krajobrazu, zatrudniają osoby do odśnieżania, koszenia i wyrzucania śmieci.Ta konserwacja ma na celu zadowolenie obecnych najemców i przyciągają nowych najemców. Gdy wystąpi problem, zarządca nieruchomości musi naprawić problem lub zatrudnić kogoś, kto to zrobi. Często mają dużą sieć niezawodnych hydraulików, elektryków, stolarzy i innych wykonawców. Dobrzy zarządcy nieruchomości mają dogłębną wiedzę na temat  przepisów. 

Zarządca nieruchomości może też ustalać wynagrodzenia podwykonawców. Może również się zajmować pustymi nieruchomościami, aby nie dopuścić do aktów wandalizmu. Będzie ponadto odpowiedzialny za regularną konserwację. Zapewni też, że wykonawcy i inni serwisanci skończą swoją pracę w odpowiednim czasie. 

Zarządca nieruchomości może być też odpowiedzialny za zarządzanie budżetem budynku i prowadzenie wszystkich ważnych zapisów. Musi działać w ramach ustalonego budżetu. W niektórych sytuacjach awaryjnych, gdy mieszkańcy (lokatorzy) lub fizyczna struktura (nieruchomości inwestycyjne) są w niebezpieczeństwie, może skorzystać z ich wspólnego funduszu, aby coś naprawić, bez obaw o budżet. 

Powinien przechowywać również dokładne zapisy dotyczące nieruchomości. Powinny one uwzględniać wszystkie dochody i wydatki, wykaz wszystkich inspekcji, podpisanych umów najmu, wniosków o utrzymanie, skarg, rejestrów napraw, kosztów napraw, kosztów utrzymania, ewidencji kosztów najmu i ubezpieczenia. Zarządca nieruchomości może też pomóc właścicielowi nieruchomości w rozumieniu sposobu naliczania podatków od nieruchomości inwestycyjnej.